Fit & Jump KIDS

Grupa mieśniowa:

Używany sprzęt:

Podczas tych zajęć najmłodsi mają możliwość wkroczenia w świat fitness’u dzięki wspaniałej zabawie, muzyce i atmosferze  jaka panuje na zajęciach! Fit & Jump KIDS dla dzieci promuje zdrowy tryb życia u dzieci i uczy pracy zespołowej, odpowiedzialności i zaufania. Podczas zajęć dzieci uczą się koordynacji, równowagi, kształtują i rozwija się kreatywność, dyscyplinę oraz pamięć! Zajęcia te mają na celu zapewnienie dzieciom maximum zabawy i fitness’u w tym samym czasie. Są bezpieczne i skuteczne.